VVME

Eigenaren LVS Propriétaires
Ga naar de inhoud

Dit is de website van de mede eigenaren van het vakantiepark Le Vieux Sart in Coo.

Ici le website de propriétaires de la parc des vacances Le Vieux Sart dans Coo.


Dit is de website van de mede eigenaren van het vakantiepark Le vieux Sart in de Belgische Ardennen.

Deze website is alleen toegankelijk voor leden. Zij kunnen notulen inzien, nieuwsbrieven lezen en nog enkele documenten. Geen grote geheimen, documenten die niet interessant zijn voor anderen en mede daarom achter een wachtwoord staan.

Niet-leden kunnen naar de publiekswebsite: www.levieuxsart.com.

Leden kunnen hun gegevens hieronder ingeven.   

Als u uw gegevens niet meer weet neem dan contact op met de Syndicus.

Inloggen
Ceci est le site des co-propriétaires du parc Le Vieux Sart dans les Ardennes belges.

Ce site est uniquement visible pour les membres. Ils peuvent voir Procès-verbal, les bulletins et lire quelques documents. Pas de grands secrets, des documents qui ne sont pas intéressantes pour les autres et en partie parce que derrière un mot de passe.

Les non-membres peuvent cliquer sur la croix rouge et d'arriver sur le site public de Le Vieux Sart visite: www.levieuxsart.com

Les membres peuvent entrer leurs coordonnées ci-dessous.
Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, veuillez contacter le syndic

Se Connecter
Vergaderingen/Reunions 2023
11 maart / mars
19 november / novèmbre


Klusdagen/ Journee P. Ouvrages 2023
22 April/Avril
7 Oktober/OctobreTerug naar de inhoud